O Firmie

Firma Torhamer Maciej Chamerski została założona w 2004r. i prowadzona jest do dnia dzisiejszego na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przez szereg lat zdobywaliśmy doświadczenie przy udziale w realizowaniu różnych inwestycji związanych głównie z rynkiem kolejowym i tramwajowym na terenie całej RP.
 
Nasza kadra i sprzęt brał udział w realizacji dużych jak i małych kontraktów w większości związanych z pracami ziemnymi -budowa podtorzy i warstw oraz robotami około torowymi - budowa rowów odwadniających, skarp, kompleksowych odwodnień z korytek, tworzyw. Nasz sprzęt i kadra doskonale sprawdziła się w pracach rozbiórkowych torowisk, rozjazdów, wyburzeń w 2010r. rozpoczęliśmy także świadczenie usług w przesiewaniu materiałów takich jak tłuczeń, ziemia.